Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet la verificació i confrontació electrònica de documents impresos.

Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autorellanando el formulari, li demanem que realize el següent test:

Validació de documents de la Oficina Virtual Tributària

Els CSV de l'Oficina Virtual Tributària tenen una longitud de 16 caràcters. Aquest codi es mostra a la part inferior del document.

Validació de documents de l'Oficina Virtual Tributària